mapa strony   |   kontakt   |

Rozpoczęcie robót

Wersja archiwalna zmieniona dnia 13.10.2008

Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych / rozbiórki -> pobierz
2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/ rozbiórki/ robót budowlanych.
-> pobierz
3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego -> pobierz
4. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku jego ustanowienia.
5. Pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora.


Dodatkowe informacje:
- Inwestor jest obowiązany do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (rozbiórki), co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych .
- Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.


Podstawa prawna:
Art. 41 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity w Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z p. zm.).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 13.10.2008
Dokument oglądany razy: 6
Opublikował: Artur Pytka
Publikacja dnia: 13.10.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl