mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) jest organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji. PINB wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (tekst jednolity Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

Wchodzi w skład powiatowych inspekcji, straży i służb, działających pod zwierzchnictwem Starosty Lubartowskiego na terenie Powiatu Lubartowskiego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 13.10.2008
Dokument oglądany razy: 6 449
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 08.05.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl