mapa strony   |   kontakt   |

Załatwienie spraw

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przyjęcia interesantów w sprawach wniosków i skarg odbywają się codziennie w godzinach urzędowania w siedzibie Inspektoratu w Lubartowie.


Skargi i wnioski do Inspektoratu można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu w następujący sposób:
          - pisemnie,
          - faksem,
          - ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski, które wpływają do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubartowie rozpatrywane są w terminach określonych w przepisach prawa.


Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46 ).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 13.10.2008
Dokument oglądany razy: 12 949
Opublikował: Artur Pytka
Publikacja dnia: 13.10.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl