mapa strony   |   kontakt   |

Tryb działania

Tryb działania regulują między innymi:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
  3. Rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania  pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do  nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423).
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 13.10.2008
Dokument oglądany razy: 5 901
Opublikował: Paw Kiełbowicz
Publikacja dnia: 06.12.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl