mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności i komunikaty

Pokaż aktualności z roku:

Komunikat

27.05.2020, 13:54

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
w sprawie zmiany zasad przyjmowania interesantów Urzędu w czasie stanu epidemii

Od 27 maja 2020 r. uruchamiamy procedury dotyczące przyjęć klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie w nowym reżimie sanitarnym.

Tymczasowo przyjęcia interesantów są ograniczone wyłącznie do spraw dotyczących:

 • wniosków o pozwolenie na użytkowanie,
 • zawiadomień o zakończeniu budowy,
 • zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zapoznania się z aktami spraw administracyjnych przez strony lub pełnomocników.

Przed planowaną wizytą prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami przyjęć w siedzibie PINB w Lubartowie.

»»

Komunikat

03.04.2020, 11:30

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronowirusa” na terenie woj. lubelskiego, aby skutecznie chronić zdrowie interesariuszy Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się następujące środki służące bezpieczeństwu w celu ograniczania kontaktu osobistego z inspektorem:

 • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
 • wizyta w siedzibie tut. Inspektoratu możliwa będzie wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, po uprzednim jej umówieniu telefonicznym,
 • petentów w sprawach prowadzonych przez PINB przyjmuje się po uprzednim kontakcie telefonicznym – strony postępowań administracyjnych mają zachowane prawo do zapoznania się z aktami sprawy po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym,
 • wszelkiego rodzaju wnioski, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, itp.) oraz skargi mogą być wnoszone do tut. organu pisemnie, za pomocą telefaksu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu e-puap, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Sprawy urzędowe będą załatwiane wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną lub poprzez wrzucenie zamkniętej koperty lub opakowania do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w przedsionku tut. Inspektoratu. Dokumenty należy opatrzyć numerem telefonu i e-mail wnioskodawcy, celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
W sytuacjach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny.

Jednocześnie informuję, że od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostały zaplanowane czynności kontrolne w terenie.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będziemy informowali na bieżąco.

Telefony:

 • Sekretariat: (+48) 81 854 54 45, kom. 693 128 824
 • Fax.: (+48) 81 855 30 11

Elektroniczna skrzynka podawcza organu e-puap: /pinb_lubartow/skrytka

Skrzynka elektroniczna: pinb.lubartow@poczta.fm

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
mgr inż. Alina Sawicka Lubartów

»»

Komunikat

30.03.2020, 11:52

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronowirusa” na terenie woj. lubelskiego, aby skutecznie chronić zdrowie interesariuszy Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się następujące środki służące bezpieczeństwu w celu ograniczania kontaktu osobistego z inspektorem:

 • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
 • wizyta w siedzibie tut. Inspektoratu możliwa będzie wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, po uprzednim jej umówieniu telefonicznym,
 • petentów w sprawach prowadzonych przez PINB przyjmuje się po uprzednim kontakcie telefonicznym – strony postępowań administracyjnych mają zachowane prawo do zapoznania się z aktami sprawy po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym,
 • wszelkiego rodzaju wnioski, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, itp.) oraz skargi mogą być wnoszone do tut. organu pisemnie, za pomocą telefaksu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu e-puap, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • w sytuacjach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny.

Jednocześnie informuję, że od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostały zaplanowane czynności kontrolne w terenie.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będziemy informowali na bieżąco.

Telefony:

 • Sekretariat: (+48) 81 854 54 45, kom. 693 128 824
 • Fax.: (+48) 81 855 30 11

Elektroniczna skrzynka podawcza organu e-puap: /pinb_lubartow/skrytka

Skrzynka elektroniczna: pinb.lubartow@poczta.fm

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
mgr inż. Alina Sawicka Lubartów

»»

Komunikat

16.03.2020, 09:32

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronowirusa” na terenie woj. lubelskiego, aby skutecznie chronić zdrowie interesariuszy Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się następujące środki służące bezpieczeństwu w celu ograniczania kontaktu osobistego z inspektorem:

 • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
 • wizyta w siedzibie tut. Inspektoratu możliwa będzie wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, po uprzednim jej umówieniu telefonicznym,
 • petentów w sprawach prowadzonych przez PINB przyjmuje się po uprzednim kontakcie telefonicznym – strony postępowań administracyjnych mają zachowane prawo do zapoznania się z aktami sprawy po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym,
 • wszelkiego rodzaju wnioski, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, itp.) oraz skargi mogą być wnoszone do tut. organu pisemnie, za pomocą telefaksu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu e-puap, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • w sytuacjach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny.

Jednocześnie informuję, że w dniach 16 do 31 marca 2020 r. odwołane zostały zaplanowane czynności kontrolne w terenie.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym informacje będę na bieżąco.

Telefony:

 • - Sekretariat: (+48) 81 854 54 45, kom. 693 128 824
 • - Fax.: (+48) 81 855 30 11

Elektroniczna skrzynka podawcza organu e-puap: /pinb_lubartow/skrytka

Skrzynka elektroniczna: pinb.lubartow@poczta.fm

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Lubartowie

mgr inż. Alina Sawicka

»»


bip.gov.pl