mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności i komunikaty

Pokaż aktualności z roku:

Komunikat

05.12.2022, 11:14

Lubartów, dnia 21 listopada 2022 roku

Znak: PINB 0910/07-01/2022

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Cel: zapewnienie akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w czasie okresu zimowego 2022/2023.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), a w szczególności o konieczności sprawdzania co najmniej raz w roku stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych.

»»

Komunikat

13.06.2022, 13:47

Lubartów, dnia 10 czerwca 2022 roku

Znak: PINB 0910/03-01/2022

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Cel: zapewnienie akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w czasie okresu letniego 2022.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przypomina właścicielom, zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

»»


bip.gov.pl