mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności i komunikaty

Pokaż aktualności z roku:

Zapytanie ofertowe

16.11.2023, 13:23

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:


„Wykonanie ekspertyzy ( opinii biegłego ) w zakresie hydrologii lub gospodarki wodnej dotyczącej wpływu wykonanych robót budowlanych ( legalnych i samowolnych ) na zmianę stosunków wodnych na gruncie tj. dotyczących zmiany stanu wody na gruncie działek o nr ewid. 85/3 i 85/4 ze szkodą dla działki sąsiedniej o nr ewid. 85/1, w obrębie 10- Parczew Rolny, gm. Parczew, w wyniku wykonanych robót budowlanych na działkach gruntu o nr ewid. 85/3 i 85/4”.

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2023 r. (plik w formacie pdf)
  2. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (plik w formacie docx)

Komunikat

16.11.2023, 09:30

Lubartów, dnia 15 listopada 2023 roku

Znak: PINB 0910/06-01/2023

KOMUNIKAT


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Cel: zapewnienie akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w czasie okresu zimowego 2023/2024.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z dyspozycją art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. w Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), a w szczególności o konieczności sprawdzania co najmniej raz w roku stanu technicznego przewodów kominowych (tj. dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych.

»»

Informacja

27.10.2023, 08:34

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 524 z dnia 24 października 2023 roku
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie będzie nieczynny w dniach:

  • 02 listopada 2023 roku (czwartek) – z tytułu Narodowego Świętą Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 roku;
  • 02 stycznia 2024 roku (wtorek) – z tytułu Świętą Trzech Króli przypadającego w sobotę 06 stycznia 2024 roku.

Komunikat

23.06.2023, 14:54

Lubartów, dnia 20 czerwca 2023 roku

Znak: PINB 0910/04-01/2023

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Cel: zapewnienie akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w czasie okresu letniego 2023.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przypomina właścicielom, zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

»»


bip.gov.pl