mapa strony   |   kontakt   |

Rozpoczęcie robót

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.08.2015

Zamieszczone poniżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi
czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
Formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy,
ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Wymagane dokumenty:

  1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych / rozbiórki -> pobierz (plik w formacie pdf  pobierz pdf)
  2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki / robót budowlanych -> pobierz (plik w formacie pdf  pobierz pdf)
  3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego -> pobierz (plik w formacie pdf  pobierz pdf)
  4. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku jego ustanowienia.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora.

Podstawa prawna:
Art. 41 ust. 4 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 13.10.2008
Dokument oglądany razy: 3 390
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 17.08.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl