mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności i komunikaty

Pokaż aktualności z roku:

Komunikat

13.06.2022, 13:47

Lubartów, dnia 10 czerwca 2022 roku

Znak: PINB 0910/03-01/2022

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Cel: zapewnienie akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w czasie okresu letniego 2022.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przypomina właścicielom, zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

»»


bip.gov.pl