Sprawozdania finansowe

 Rok 2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Podpisał: Paweł Kiełbowicz
Dokument z dnia: 08.05.2019
Dokument oglądany razy: 946
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 08.05.2019
 
wydruk z dnia: 2.10.2022 // pinb.powiatlubartowski.pl