ePUAP

Wersja archiwalna z dnia 12.05.2015

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

W celu skorzystania z ESP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubartowie dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Adres skrytki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubartowie na ePUAP: /pinb_lubartow/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).

Formularze elektroniczne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubartowie dostępne na platformie ePUAP:

Podpisał: Paweł Kiełbowicz
Dokument z dnia: 01.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 646
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 12.05.2015
 
wydruk z dnia: 2.10.2022 // pinb.powiatlubartowski.pl