Rozpoczęcie robót

Wersja archiwalna z dnia 17.04.2013

Druki nie są urzędowymi dokumentami obowiązującymi - mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.

Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, Wymagane dokumenty:

  1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych / rozbiórki -> pobierz
  2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/ rozbiórki/ robót budowlanych -> pobierz
  3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego -> pobierz
  4. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku jego ustanowienia.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora.


Dodatkowe informacje:

  1. Inwestor jest obowiązany do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (rozbiórki), co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych .
  2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.


Podstawa prawna:
Art. 41 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity w Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z p. zm.).

Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 13.10.2008
Dokument oglądany razy: 1 706
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 17.04.2013
 
wydruk z dnia: 22.03.2023 // pinb.powiatlubartowski.pl